Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 53  pokazuj  pozycji

ZP 271.20.2018 „Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, które powstają w granicach administracyjnych gminy Linia, w 2019 r.” Postępowanie PZP Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, które powstają w granicach administracyjnych gminy Linia, w 2019 r. 2018-11-07 10:00 2019-01-03 08:05 Usługi komunalne/ Dostawa mediów
ZP 271.22.2018 Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w granicach administracyjnych gminy Linia w 2019 r. Postępowanie PZP Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w granicach administracyjnych gminy Linia w 2019 r. 9999-12-31 00:00 -- Usługi komunalne/ Dostawa mediów
ZP 271.1.2019 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku żłobka gminnego na przedszkole (etap II) Postępowanie PZP Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku żłobka gminnego na przedszkole (etap II) 2019-01-24 10:00 2019-01-28 09:43 Pozostałe prace budowlano-remontowe
ZP 271.2.2019 Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Linia w 2019 roku II Postępowanie PZP Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Linia w 2019 roku II 2019-01-25 10:00 2019-02-26 10:34 Usługi drogowe
ZP 271.25.2018 Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Linia w 2019 roku Postępowanie PZP Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Linia w 2019 roku 2019-01-10 10:00 2019-02-13 10:41 Usługi drogowe
ZP 271.4.2019 Świadczenie usługi cateringowej (przygotowanie i dostarczenie posiłków) dla Gminnego Żłobka „Promyczek” oraz przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini Postępowanie PZP Świadczenie usługi cateringowej dla 45 dzieci w wieku od 6 miesiąca 2019-02-12 10:00 2019-03-04 09:54 Gastronomia, catering, hotelarstwo
ZP 271.4.2019 Świadczenie usługi cateringowej (przygotowanie i dostarczenie posiłków) dla Gminnego Żłobka „Promyczek” oraz przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini Postępowanie PZP Świadczenie usługi cateringowej dla 10 dzieci w wieku od 6 miesiąca dofinansowanej z projektu pt. „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia” realizowanego w ramach działania 05.03 Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2019-02-12 10:00 2019-03-04 09:54 Gastronomia, catering, hotelarstwo
ZP 271.4.2019 Świadczenie usługi cateringowej (przygotowanie i dostarczenie posiłków) dla Gminnego Żłobka „Promyczek” oraz przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini Postępowanie PZP Świadczenie usługi cateringowej dla 50 dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat dofinansowanej z projektu pt. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców gminy Linia w nowej placówce edukacyjnej”, realizowanego w ramach, działania 3.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2019-02-12 10:00 2019-03-04 09:54 Gastronomia, catering, hotelarstwo
ZP 271.3.2019 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku żłobka gminnego na przedszkole (etap II) II Postępowanie PZP Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku żłobka gminnego na przedszkole (etap II) II 2019-02-19 10:00 2019-04-06 10:40 Usługi budowlano-remontowe
ZP 271.5.2019 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w 2019 r. Postępowanie PZP Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika w m. Osiek 2019-03-08 10:00 2019-07-11 15:20 Usługi budowlano-remontowe
ZP 271.5.2019 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w 2019 r. Postępowanie PZP Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spokojnej w m. Linia 2019-03-08 10:00 2019-07-11 15:20 Usługi budowlano-remontowe
ZP 271.6.2019 Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spokojnej w m. Linia Postępowanie PZP Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spokojnej w m. Linia 2019-03-27 10:00 2019-04-26 11:27 Usługi drogowe
ZP 271.7.2019 Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini zakupionego w ramach otrzymanego dofinansowania projektu pt. „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia” (...) Postępowanie PZP Dostawa klocków magnetycznych 2019-05-21 10:00 2019-07-11 15:19 Zabawki
ZP 271.7.2019 Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini zakupionego w ramach otrzymanego dofinansowania projektu pt. „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia” (...) Postępowanie PZP Dostawa i montaż placu zabaw 2019-05-21 10:00 2019-07-11 15:19 Zabawki
ZP 271.7.2019 Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini zakupionego w ramach otrzymanego dofinansowania projektu pt. „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia” (...) Postępowanie PZP Dostawa sprzętu elektronicznego 2019-05-21 10:00 2019-07-11 15:19 Zabawki
ZP 271.7.2019 Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini zakupionego w ramach otrzymanego dofinansowania projektu pt. „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia” (...) Postępowanie PZP Dostawa zabawek do żłobka 2019-05-21 10:00 2019-07-11 15:19 Zabawki
ZP 271.7.2019 Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini zakupionego w ramach otrzymanego dofinansowania projektu pt. „Wsparcie rodziców powracających na rynek pracy w opiece nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Linia” (...) Postępowanie PZP Dostawa umeblowania i wyposażenia do żłobka 2019-05-21 10:00 2019-07-11 15:19 Zabawki
ZP 271.9.2019 Świadczenie usług edukacyjnych/opiekuńczych i innych w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Postępowanie PZP Część nr 11 pn. pracownik gospodarczy – sprzątaczka – 160 godzin miesięcznie x 12 m-cy 2019-06-14 10:00 2019-07-11 15:19 Edukacja i szkolenia
ZP 271.9.2019 Świadczenie usług edukacyjnych/opiekuńczych i innych w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Postępowanie PZP Część nr 12 pn. opiekun 1 – 42 godzin miesięcznie x 22 m-ce 2019-06-14 10:00 2019-07-11 15:19 Edukacja i szkolenia
ZP 271.9.2019 Świadczenie usług edukacyjnych/opiekuńczych i innych w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Postępowanie PZP Część nr 13 pn. opiekun 2 – 42 godzin miesięcznie x 22 m-ce 2019-06-14 10:00 2019-07-11 15:19 Edukacja i szkolenia
ZP 271.9.2019 Świadczenie usług edukacyjnych/opiekuńczych i innych w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Postępowanie PZP Część nr 14 pn. pomoc opiekuna – 21 godzin miesięcznie x 22 m-ce, 2019-06-14 10:00 2019-07-11 15:19 Edukacja i szkolenia
ZP 271.9.2019 Świadczenie usług edukacyjnych/opiekuńczych i innych w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Postępowanie PZP Część nr 15 pn. sprzątaczka – 21 godzin miesięcznie x 22 m-ce 2019-06-14 10:00 2019-07-11 15:19 Edukacja i szkolenia
ZP 271.9.2019 Świadczenie usług edukacyjnych/opiekuńczych i innych w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Postępowanie PZP Część nr 1 pn. nauczyciel 1 – zajęcia dydaktyczno – wychowawcze - 160 godzin miesięcznie x 12 m-cy 2019-06-14 10:00 2019-07-11 15:19 Edukacja i szkolenia
ZP 271.9.2019 Świadczenie usług edukacyjnych/opiekuńczych i innych w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Postępowanie PZP Część nr 2 pn. nauczyciel 2 – zajęcia dydaktyczno – wychowawcze – 160 godzin miesięcznie x 12 m-cy, 2019-06-14 10:00 2019-07-11 15:19 Edukacja i szkolenia
ZP 271.9.2019 Świadczenie usług edukacyjnych/opiekuńczych i innych w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Postępowanie PZP Część nr 3 pn. nauczyciel 3 – zajęcia dydaktyczno – wychowawcze – 160 godzin miesięcznie x 12 m-cy 2019-06-14 10:00 2019-07-11 15:19 Edukacja i szkolenia

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa